Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary został utworzony w 1972 roku o początkowej powierzchni 17,67 ha. W 2003 roku został powiększony do rozmiarów ponad 36 ha. Założony został w celu ochrony rosnącej tam licznie buczyny i rozłożystych dębów. Niektóre drzewa w tym rezerwacie przekraczają wiek nawet 200 lat. W rezerwacie napotkać można 3 pomniki przyrody, w tym dwa buki, których wiek określa się w granicach

150-200 lat oraz lipa, licząca ponad 150 lat. Wśród drzew rodzimych drzewostan tworzą głównie dęby szypułkowe, bezszypułkowe, buki pospolite, topole, brzozy brodawkowate, sosny pospolite, osiki, świerki, modrzewie, jodły. Można zauważyć tutaj również zagraniczne drzewa, takie jak dąb czerwony, sosna czarna oraz akacje przywiezione z Ameryki, czy też brzoza omszona pochodząca z Syberii.

Obecnie na terenie Rezerwatu Przyrody Dalkowskie Jary znajdują się ruiny spalonej w latach 70-tych XX wieku przedwojennej gospody (niem. Gasthof/Gasthaus/Berghaus/Bergrestaurant). Dawniej było to jedno z bardziej atrakcyjnych miejsc w tej okolicy - do około lat 50-tych XX wieku funkcjonowała tam restauracja, z miejscami noclegowymi. Regularnie grywała tam orkiestra, a w pobliżu znajdowały się: kręgielnia, powozownia oraz skocznia narciarska. 

Na tej skoczni zginęła podobno córka jednego z właścicieli pałacu w Dalkowie - Karolina von Libermann (z domu von Stosch). W pobliżu tego miejsca znajduje się, zniszczony obecnie, pomnik, na którego płytach można znaleźć między innymi nazwisko owej dziedziczki majątku dalkowskiego.

REZERWAT PRZYRODY

DALKOWSKIE JARY

Zniszczony pomnik Karoliny von Libermann (z domu von Stosch)
Zniszczony pomnik Karoliny von Libermann, żony Augusta Gottlieba von Libermanna
Zniszczony pomnik Karoliny von Libermann - nieopodal dawnej gospody
Pomnik został zniszczony w latach 70-tych XX wieku
Jeden z lepiej zachowanych fragmentów pomnika - na nim widoczny wąż
Wąż - Uroboros - na pomniku to grecki symbol nieskończoności i łączenia przeciwieństw
Fragment napisów na płycie pomnika
Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary
Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary - nieopodal dawnej skoczni narciarskiej
Fragment pomnika, znajdującego się po drugiej stronie skoczni narciarskiej
Pomnik po drugiej stronie skoczni narciarskiej - nie wiadomo z jakiej okazji został postawiony
Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary ma ponad 36ha powierzchni
Schody prowadzące do dawnej gospody na Wzgórzach Dalkowskich
Pomnik przyrody - buk pospolity na wejściu do rezerwatu
Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary - schody do dawnej gospody
Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary - nieopodal dawnej Gospody (Berghaus/ Gasthof)
Kocie Garby - tuż przed dawnym grodziskiem Dziadoszan
Dziadoszanie zamieszkiwali te tereny do X wieku
Widok na rezerwat od strony Dalkowa
Rezerwat Przyrody Dalkowskie Jary
Rezerwat zimą
Rezerwat zimą
Rezerwat zimą
Rezerwat zimą
Rozwiń
Berghaus - Gospoda na Wzgórzach Dalkowskich
Bergrestaurant - restauracja schowana na Wzgórzach Dalkowskich
Gasthof / Berghaus / Bergrestaurant - różne nazwy tej samej Gospody na Wzgórzach Dalkowskich
Berghaus - dawniej restauracja, kawiarenka na zewnątrz
Dobudówka po lewej służyła jako zadaszenie dla grającej w kawiarence orkiestry
Berghaus / Gasthof - poniemiecka gospoda funkcjonowała jeszcze kilka lat po wojnie
Bergrestaurant - spalona w latach 70-tych XX wieku
Bergrestaurant - dziś teren Rezerwatu Przyrody Dalkowskie Jary
Gasthof - w pobliżu znajdowały się: wozownia, kręgielnia i skocznia narciarska
Bergrestaurant - droga od strony Dalkowa
Bergrestaurant - dawne miejsce kurortu Niemców
Pocztówka z Bergrestaurant - w lewym rogu widoczny pomnik Karoliny von Libermann
Pocztówka z Bergrestaurant - po lewej zniszczony już pomnik Karoliny von Libermann
Berghaus - pocztówka z około 1918r.
Berghaus - pocztówka z około 1922r.
Rozwiń

Siedziba firmy

Dendrofarma PPHU 

ul. Okrężna 79 B

67-200 Głogów

NIP 693-20-13-317

REGON 391 034 622

 

Adres korespondencyjny

Dendrofarma PPHU Filia 

Dalków 52 

59-180 Gaworzyce

Ogrodnictwo

kom. 695 733 062 lub 609 353 479

Wycieczki / imprezy / wesela/ sesje zdjęciowe

kom. 663 436 260

Faks: 76 8316239

E-mail: dendrofarmadalkow@gmail.com

© 2017 by Anna Płocha. Proudly created with Wix.com