Kurów Wielki (niem. Gross Kauer) to wieś położona w województwie dolnośląskimpowiecie polkowickim, gminie Gaworzyce, około 16 km od Głogowa. Sąsiaduje z Dalkowem, stanowiącym serce Wzgórz Dalkowskich. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1266.

 

Na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa zostały wpisane znajdujące się tutaj zabytkowy gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela

z XV-XIX wieku i otaczający go cmentarz. Ściany kościoła i otaczający go mur zdobią wmurowane epitafia i płyty nagrobne z XVI i XVII wieku. Imponująca jest liczba epitafiów, bowiem wynosi aż 44 (jest to najliczniejszy zbiór płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku w rejonie głogowskim).

15 z tych epitafiów (datowanych na lata 1573 - 1692) należy do członków rodu von Glaubitz, którzy to mieszkali w Kurowie Wielkim już

w 1545 roku, po czym sprzedali wieś w roku 1603. Kościół został ufundowany w 1497 roku przez Bernharda Gorschimko z pobliskiego Gostynia.

W XVI wieku od północnej strony została dobudowana do kościoła kaplica.

 

Wnętrze kościoła zawiera elementy charakterystyczne dla wielu stylów architektonicznych, łącząc w ten sposób wielowiekową historię kościoła.

Na szczególną uwagę zasługuje kamienna chrzcielnica z 1624 roku i ambona z 1625 roku ufundowana przez ród von Glaubitz. W kościele można wyróżnić trzy ołtarze, z czego główny ozdobiony jest rysunkiem patrona kościoła – św. Jana Chrzciciela, namalowanym przez głogowskiego malarza Reinitiusa w 1753 roku.

KURÓW WIELKI

KOŚCIÓŁ I CMENTARZ

Kościół w Kurowie Wielkim - dawniej niem. Gross Kauer, wcześniej Siekacze WIekie
Kościół wpisany jest na listę zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Kościół został wybudowany w 1497 roku
W XVI wieku od północnej strony została dobudowana do kościoła tzw. kaplica Dalkowska
Ściany kościoła i otaczający go mur zdobią wmurowane epitafia i płyty nagrobne z XVI i XVII wieku
Liczba epitafiów na ścianach kościoła i murze dookoła kościoła wynosi 44
44 epitafia - jest to najliczniejszy zbiór płyt nagrobnych z XVI i XVII wieku w rejonie głogowskim
15 z tych epitafiów (datowanych na lata 1573 - 1692) należy do członków rodu von Glaubitz
Epitafia na ścianach kościoła
Epitafia na ścianach kościoła
Epitafium Augusta Gottlieba von Libermann i jego żony Karoliny von Libermann(von Stosch)
Kościół posiada niezwykle bogate wnętrze - m.in. ambona z 1625r. oraz chrzcielnica z 1624r.
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim
Od ok. połowy XVI w. do 1654 r. kościół w Kurowie Wielkim był kościołem ewangelickim
Kościół został ufundowany w 1497 roku przez Bernharda Gorschimko z Gostynia
Epitafia na ścianach kościoła
Epitafia na ścianach kościoła
Epitafia na ścianach kościoła
Mur dookoła kościoła
Mur dookoła kościoła
Mur dookoła kościoła
Fragment zniszczonej płyty, tuż przy posesji kościoła
Mur dookoła kościoła
Kościół w Kurowie Wielkim - widok od strony Gostynia
Kościół w Kurowie Wielkim - widok od strony Dalkowa
Kościół w Kurowie Wielkim - widok od strony Domaniowic
Kościół w Kurowie Wielkim - widok od strony Gostynia
Kościół w Kurowie Wielkim - widok od strony Dalkowa
Rozwiń

Siedziba firmy

Dendrofarma PPHU 

ul. Okrężna 79 B

67-200 Głogów

NIP 693-20-13-317

REGON 391 034 622

 

Adres korespondencyjny

Dendrofarma PPHU Filia 

Dalków 52 

59-180 Gaworzyce

Ogrodnictwo

kom. 695 733 062 lub 609 353 479

Wycieczki / imprezy / wesela/ sesje zdjęciowe

kom. 663 436 260

Faks: 76 8316239

E-mail: dendrofarmadalkow@gmail.com

© 2017 by Anna Płocha. Proudly created with Wix.com