Wzgórza Dalkowskie

Ogólna charakterystyka

     Wzgórza Dalkowskie to pas polodowcowych wzniesień, położony w południowo-zachodniej części Polski (północno-środkowa część Wału Trzebnickiego), w województwie dolnośląskim i lubuskim (Od Chobieni do Nowogrodu Bobrzańskiego). W centralnej części Wzgórz znajduje się wieś Dalków, od której Wzgórza wzięły swoją nazwę. Wieś ta mieści się w części najwyższych wzniesień pasma Wzgórz Dalkowskich. Długość Wzgórz wynosi około 100 km, zaś szerokość mierzona jest między 10 a 15 km. Wzniesienia Wzgórz wynoszą od 100 do ponad 200 m.n.p.m.

W wielu miejscach poprzecinane są potokami i rzekami (m.in. wypływającą ze Wzgórz rzeką Rudna).

      Na terenie Wzgórz Dalkowskich znajduje się Przemkowski Park Krajobrazowy oraz rezerwaty przyrody:

Rezerwat „Annabrzeskie Wąwozy”, Rezerwat „Dalkowskie Jary”, Rezerwat „Uroczysko Obiszów”, Rezerwat

„Buczyna Jakubowska”, Rezerwat „Dąbrowa Brzeźnicka”, Rezerwat “Bażantarnia” ,  Rezerwat “Bukowa Góra”.

                                                            Flora Wzgórz Dalkowskich obejmuje blisko 1020 gatunków

                                                            (z czego 97 gatunków objętych jest w Polsce ochroną). 19 gatunków roślin,

                                                            występujących na terenach Wzgórz, wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin,

                                                           zaś 4 z nich uważane są za krytycznie zagrożone w kraju. Są to: podejźrzon marunowy, szafirek miękkolistny,                                                                kotewka orzech wodny, dziurawiec nadobny (ten ostatni znajduje się w rezerwacie "Annabrzeskie Wąwozy"). 

 

Do X wieku tereny te zamieszkiwało plemię Dziadoszan, po których pozostały liczne grodziska (najbardziej znane znajduje się w Obiszowie 

w gminie Grębocice). Na terenie Wzgórz pozostało wiele średniowiecznych budowli – między innymi stare obwarowania, miejskie ryneczki, gotyckie kościoły i obiekty sakralne. W późniejszych epokach budowano tutaj liczne dwory i pałace szlacheckie z ozdobnymi założeniami parkowymi (między innymi Dalków, Gaworzyce, Lasocin, Jerzmanowa, Solniki, Sieroszowice, Wierzchowice, Bielice, Nowy Dwór, Szczepów). 

Charakterystyczną cechą tych terenów były liczne tradycje pielgrzymkowe, szczególnie prężnie działające na terenie Jakubowa (trasa rozpoczyna się

w Głogowie – jest to pierwsza w Polsce odtworzona trasa, będąca fragmentem drogi św. Jakuba, czyli sieci szlaków, zmierzających do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii).

Obecnie na terenie Wzgórz działa Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, której zadaniem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców tutejszych obszarów. W Dalkowie działa również Fundacja Na Rzecz Rodziny

i Rewitalizacji Polskiej Wsi.

WZGÓRZA DALKOWSKIE

OKOLICE DALKOWA I GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY

Rozwiń

Siedziba firmy

Dendrofarma PPHU 

ul. Okrężna 79 B

67-200 Głogów

NIP 693-20-13-317

REGON 391 034 622

 

Adres korespondencyjny

Dendrofarma PPHU Filia 

Dalków 52 

59-180 Gaworzyce

Ogrodnictwo

kom. 695 733 062 lub 609 353 479

Wycieczki / imprezy / wesela/ sesje zdjęciowe

kom. 663 436 260

Faks: 76 8316239

E-mail: dendrofarmadalkow@gmail.com

© 2017 by Anna Płocha. Proudly created with Wix.com