Gaworzyce (niem. Quaritz) – wieś  i gmina w powiecie polkowickim (woj.dolnośląskie). Wieś zamieszkała jest przez około 1600 osób. Powierzchnia gminy wynosi około 77 km² (w jej skład wchodzi 13 sołectw, w tym Dalków). 

Od Dalkowa miejscowość tę dzieli ok. 5 km. Wieś ta, choć niewielka, posiada wiele cennych zabytków, wpisanych do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Są to: zespół pałacowo-parkowy wraz z zabudowaniami folwarcznymi z XVII-XIX wieku, kościół parafialny pw. św. Barbary

z XIV i XVI wieku wraz z położonym obok mauzoleum rodziny von Tschammer z około 1800 roku oraz cmentarzem parafialnym, a także dawny kościół ewangelicki (aktualnie rzymskokatolicki) z XVIII i XIX wieku. Pierwsze wzmianki o Gaworzycach odnotowano w dokumentach z 1157 roku.

Od końca XVII wieku w Gaworzycach organizowane były jarmarki kupieckie. Tradycja ta kontynuowana jest ponownie od 2013 roku poprzez organizowane w pierwszy weekend lipca jarmarki na terenie przypałacowego parku. Jarmark obejmuje handel produktami regionalnymi, liczne rekonstrukcje historyczne wraz z paradami w dawnych strojach, koncerty, konkursy, zabawy taneczne oraz warsztaty dawnego rzemiosła. 

 

 

Pałac  - w pierwotnej wersji późnorenesansowy dwór, wybudowany przez Wenzela v. Zedlitza z pobliskiego Kromolina. Następnie dwór znajdował się w posiadaniu kolejnych rodów (v.Loss, v.Bünau, von Tschammer). Ten ostatni na początku XVIII wieku (1715-21) zmodernizował budynek, przekształcając go w pałac o cechach barokowych. Po wschodniej stronie pałacu założono również ogród ozdobny. Następna przebudowa miała miejsce w 1858 roku i dotyczyła zmiany wyglądu pałacu na styl późnego klasycyzmu. Strona południowa parku została wtedy zagospodarowana poprzez utworzenie tam parku krajobrazowego. Następnie około roku 1900 pałac przechodził kolejne modernizacje. Ostatecznie pałac tworzą cztery piętrowe skrzydła, zamykające się w kwadrat, tworząc tym samym dziedziniec wewnątrz budowli.

  

Najwcześniejsza wzmianka o kościele parafialnym pw. św. Barbary pochodzi z 1366 roku. Kościół ten zbudowany jest z kamienia i cegły w stylu gotyckim. W 1518 roku została do niego dobudowana wieża. 

Grobowiec, powstały w latach 1794-1800, otoczony jest siedemnastoma kolumnami. W centralnej części wnętrza mauzoleum znajduje się sarkofag twórcy gaworzyckiego majoratu – Georga Ernesta Augusta von Tschammera. W posadzce budynku znajdują się epitafia pozostałych członków rodu.

Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej zbudowany został w latach 1741-1743 w stylu klasycystycznym. Do 1945 roku był świątynią ewangelicką, obecnie jest kościołem rzymskokatolickim.

  

 PAŁAC, PARK, KOŚCIÓŁ ŚW. BARBARY, MAUZOLEUM I KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Pałac - wejście główne, widok od strony parku
Pałac w Gaworzycach - późnorenesansowy dwór, wybudowany przez Wenzela v. Zedlitza z pobliskiego Kromolina
Pałac tworzą cztery piętrowe skrzydła, zamykające się w kwadrat, tworząc tym samym dziedziniec wewnątrz budowli
Park po stronie wschodniej pałacu
Park i pałac zostały wpisane do krajowego rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Kościół parafialny pw. św. Barbary - powstał w XIV wieku, w XVI wieku dobudowana została do nawy wieża
Kościół parafialny pw. św. Barbary - wpisany jest do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Kościół parafialny pw. św. Barbary - kamień i cegła to główny materiał budulcowy
Kamienny mur otaczający kościół
Mur otaczający kościół św. Barbary i fragment płyty nagrobnej
Mauzoleum rodu von Tschammer położone jest za kościołem św. Barbary
Mauzoleum zostało wybudowane pod koniec XVIII wieku
Napis "Memento mori" nad wejściem do mauzoleum
Wnętrze kościoła Matki Bożej Różańcowej w Gaworzycach - balkony po bokach nawy głównej
Ołtarz główny kościoła Matki Bożej Różańcowej - dawnego kościoła ewangelickiego
Pałac - fotografia archiwalna
Gaworzyce - fotografia archiwalna
Pałac - fotografia archiwalna
Dawne herby Gaworzyc
Dawna pocztówka z Gaworzyc
Dawna pocztówka z Gaworzyc
Dawna pocztówka z Gaworzyc
Rozwiń

Siedziba firmy

Dendrofarma PPHU 

ul. Okrężna 79 B

67-200 Głogów

NIP 693-20-13-317

REGON 391 034 622

 

Adres korespondencyjny

Dendrofarma PPHU Filia 

Dalków 52 

59-180 Gaworzyce

Ogrodnictwo

kom. 695 733 062 lub 609 353 479

Wycieczki / imprezy / wesela/ sesje zdjęciowe

kom. 663 436 260

Faks: 76 8316239

E-mail: dendrofarmadalkow@gmail.com

© 2017 by Anna Płocha. Proudly created with Wix.com